Μήνυμα Νο 2

Όλες οι μεγάλες αλήθειες περνούν απο τρεις φάσεις. Πρώτα γίνονται αντικείμενο χλευασμού, μετά δέχονται βίαιες επιθέσεις και τέλος γίνονται δεκτές ως αυταπόδεικτες.

Σοπενχάουερ