Μήνυμα Νο 9

Η αδικία προέρχεται απο την αμάθεια και θεραπεύεται με τη μάθηση