Μήνυμα Νο 4

Αν αφαιρέσουμε τον ‘’αριθμό ‘’ από την ανθρώπινη φύση ,δεν θα μπορέσουμε να γίνουμε ποτέ λογικά όντα.

Πλάτων