Μήνυμα Νο 3

Ο εγωισμός μιας κοινωνίας οφείλεται στον αλτρουισμό κάποιων μελών της

Rene Thom