Ακρορριζεκτομή

Η Ακρορριζεκτομή είναι μία μικρή χειρουργική επέμβαση που έχει σαν σκοπό  την αφαίρεση  βλάβης που προσβάλλει το άκρο της ρίζας ενός δοντιού.

Με αυτήν αποκαλύπτουμε και κόβουμε το άκρο της ρίζας ενός δοντιού με ταυτόχρονη αφαίρεση  των  γύρω παθολογικών  ιστών. Πολλές τέτοιες φλεγμονώδεις βλάβες  μπορούν να αντιμετωπιστούν και συντηρητικά, με συνδυασμό  ενδοδοντικής θεραπείας και κλασσικής ομοιοπαθητικής   όταν είναι σε αρχικά στάδια. Όταν όμως η αλλοίωση  είναι σαφώς διαμορφωμένη τότε η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη.