Ξηρό φατνίο

Το ξηρό φατνίο  είναι η φλεγμονή  του φατνίου που ακολουθεί μια εργώδη συνήθως εξαγωγή. Ακολουθείται από διάχυτο πόνο στη περιοχή της εξαγωγής όπως και από κακοσμία.

Επισκεφθείτε άμεσα τον οδοντίατρό σας.  Στην κλασσική ομοιοπαθητική υπάρχουν φάρμακα που μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία του επιθυμητού θρόμβου  όπως και στην ταχύτερη περάτωση της φλεγμονής και στην αποκατάσταση του τραύματος.