Η οδοντική πλάκα

Οδοντική πλάκα είναι  ο σχηματισμός πάνω στις επιφάνειες  των δοντιών μιας μαλακής μεμβράνης από τα υπολείμματα των τροφών μετά τη λήψη  γεύματος .


Η πλάκα αρχικά έχει μαλακή σύσταση και μπορεί να αφαιρεθεί με το σωστό βούρτσισμα. Αν παραμείνει  αυξάνεται σε ποσότητα και πυκνότητα, σταδιακά αποκτά σκληρότερη σύσταση και τελικά  μορφοποιείτε σε  τρυγία  ή πέτρα.