Η σημασία της διατήρησης και φροντίδας των νεογιλών

Η διατήρηση  και η φροντίδα των νεογιλών δοντιών έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τα νεογιλά δόντια πρέπει να φροντίζονται μέχρι να  αντικατασταθούν από τα μόνιμα.

Αν θέλουμε να κυριολεκτήσουμε θα λέγαμε ότι τα νεογιλά δόντια είναι οι οδηγοί που θα βοηθήσουν στην ομαλή ανατολή των μόνιμων και η παραμέληση της στοματικής υγιεινής σε αυτή την περίοδο μπορεί να δημιουργήσει  μελλοντικά προβλήματα.

Ο προληπτικός τους έλεγχος και η έγκαιρη θεραπεία των βλαβών των νεογιλών είναι απαραίτητα για πολλούς λόγους.  Τα χαλασμένα νεογιλά δόντια προκαλούν πόνο , αποστήματα ,ουλίτιδα  και πολλά άλλα  προβλήματα που μπορεί να επηρεάσουν τα μόνιμα δόντια.

Επίσης αν ένα ή περισσότερα νεογιλά καταστραφούν σε τέτοιο βαθμό ώστε να χρειαστούν εξαγωγή, αυτό μπορεί στο μέλλον να οδηγήσει σε διάφορες ορθοδοντικές ανωμαλίες (στραβά δόντια).

Τέλος, ένας ακόμη λόγος που επιβάλλει την επίσκεψη των παιδιών στον οδοντίατρο είναι ότι  μόνο  έτσι μπορούν  να διαπιστωθούν έγκαιρα τυχόν ορθοδοντικά προβλήματα, προτού  δημιουργηθούν  σοβαρότερες ανωμαλίες.

Οι εξαγωγές των παιδικών δοντιών πρέπει να αποφεύγονται. Μπορεί όμως να συμβεί και αυτό όταν είναι πολύ κατεστραμμένα ή όταν πρόκειται  να διευκολύνουμε την ανατολή κάποιου μόνιμου.