Τι είναι η Ενδοδοντία

Η Ενδοδοντία είναι ο τομέας της οδοντιατρικής που ασχολείται με τη μελέτη και θεραπεία των νόσων και παθήσεων του πολφού και των περιακρορριζικών ιστών των δοντιών.